Практика

Предоставяме възможност за практика на български и немски студенти със специалности, имащи отношение към нашата дейност, които са завършили поне две години от обучението си.

Тъй като практикантите трябва активно да участват в провеждането на нашите мероприятия, задължително условие за практиката е отличното владеене на български и немски език.

Продължителността на практиката е минимум три месеца с възможност за удължаване. Ще се постараем да съобразим практиката по същество с желанията и интересите на практикантите, доколкото това е възможно в рамките на нашите работни линии.

Според правилата за прием на практиканти във ФФЕ, обръщаме внимание на следните моменти, които трябва да се вземат предвид при провеждането на практиката:

Молим кандидатите да ни изпратят следната информация (на немски език) на и-мейл office@fes.bg:

Имайте предвид:

Запитванията за практика във фондацията са много, затова призоваваме към по-ранно кандидатстване.