IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Практика

Предоставяме възможност за практика на български и немски студенти със специалности, имащи отношение към нашата дейност, които са завършили поне две години от обучението си.

Тъй като практикантите трябва активно да участват в провеждането на нашите мероприятия, задължително условие за практиката е отличното владеене на български и немски език.

Продължителността на практиката е минимум три месеца с възможност за удължаване. Ще се постараем да съобразим практиката по същество с желанията и интересите на практикантите, доколкото това е възможно в рамките на нашите работни линии.

Според правилата за прием на практиканти във ФФЕ, обръщаме внимание на следните моменти, които трябва да се вземат предвид при провеждането на практиката:

  • ФФЕ не поема разходи и не изплаща възнаграждение за дейностите по време на практиката.
  • При започване на практика се сключва вътрешно споразумение с ФФЕ и се подписва декларация за поверителност.

Молим кандидатите да ни изпратят следната информация (на немски език) на и-мейл office@fes.bg:

  • Автобиография със снимка
  • Мотивационно писмо с обосновка защо искате практика във фондацията
  • Темите и сферите на работа, които представляват най-голям интерес за Вас
  • Времевия диапазон на практиката, ако е възможно - с конкретни дати

Имайте предвид:

Запитванията за практика във фондацията са много, затова призоваваме към по-ранно кандидатстване.

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung