Екология и опазване на околната среда

Вследствие на късно настъпилите демократични процеси и лошото икономическо положение на страната, динамичният в целия свят дискурс за устойчиво развитие до този момент все още много изостава в България. Поради това за Фондация Фридрих Еберт е много важно както да подкрепи публичната дискусия на тема екология, както и да реализира конкретни инициативи за устойчиво развитие, включващи ключови екологични, икономически и социални аспекти.

В сътрудничество с различни неправителствени организации от сферата на околната сфера, както и научно-изследователски институти се провеждат образователни и информационни мероприятия и се публикуват изследвания по екологични теми.

Галерия