IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Екология и опазване на околната среда

Вследствие на късно настъпилите демократични процеси и лошото икономическо положение на страната, динамичният в целия свят дискурс за устойчиво развитие до този момент все още много изостава в България. Поради това за Фондация Фридрих Еберт е много важно както да подкрепи публичната дискусия на тема екология, както и да реализира конкретни инициативи за устойчиво развитие, включващи ключови екологични, икономически и социални аспекти.

В сътрудничество с различни неправителствени организации от сферата на околната сфера, както и научно-изследователски институти се провеждат образователни и информационни мероприятия и се публикуват изследвания по екологични теми.

Галерия

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung