Доклади и анализи

Архив
Barometer - Bulgaria’s Political Parties

Vol. 16 Issue 4
October - December 2016
Friedrich-Ebert-Stiftung
Georgi Karasimeonov (Ed.)

Barometer - Bulgaria’s Political Parties

Vol. 16 Issue 3
July - September 2016
Friedrich Ebert Stiftung
Georgi Karasimeonov (Ed.)

Нов и амбициозен или както до сега? Енергийният съюз на кръстопът

Фондация Фридрих Еберт
Автор Михел Дерведет, Филип Финк, Антоан Гийу, Институт за обществени въпроси Полша, Роберт Шахтшнайдер, Даниел Шолтен, Кристоф Шрам 

Преходът в България: предизвикателства пред консолидацията на демокрацията

Фондация Фридрих Еберт
Автор Проф. Георги Карасимеонов

Европа на Европейския съюз и Русия. Разсъждения относно една нова политика на разведряване в светлината на опита от епохата преди 1990 година

Фондация Фридрих Еберт
Автор Проф. д-р Петер Брандт

стр. 1 от 3  
1 2 3