Доклади и анализи

Архив
Европа за европейски социален модел - Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците

Фондация Фридрих Еберт
Автори: 
Мария Петрова
Адриан Илиев 
Ваня Григорова

Права на жените и десeн популизъм - Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности

Фондация Фридрих Еберт
Автори: 
Илиана Балабанова-Стойчева
Милена Кадиева
Теодора Крумова

Barometer - Bulgaria’s Political Parties

Vol. 17 Issue 1
January - March 2017
Friedrich Ebert Stiftung
Georgi Karasimeonov (Ed.)