IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Доклади и анализи

Архив
Влияние на бежанската криза върху българското общество и българската политика

Фондация Фридрих Еберт
Автор Любомир Кючуков

стр. 3 от 3  
1 2 3
Последно обновяване 21-12-16| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung