IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Европа на Европейския съюз и Русия. Разсъждения относно една нова политика на разведряване в светлината на опита от епохата преди 1990 година
Европа на Европейския съюз и Русия. Разсъждения относно една нова политика на разведряване в светлината на опита от епохата преди 1990 година

>> изтегли
>> herunterladen (in Bulgarisch)
>> download (in Bulgarian)

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
Източната политика на Европейския съюз
Кризата в Украйна
Източната политика на Германия

  • От години светът отново се намира в опасно кризисно положение. Мнозина в Европа дълго време не забелязваха, че в един момент кризите и войните „някъде там далеч" биха могли да преминат в нова конфронтация между Изтока и Запада: международната и регионалната политика за преодоляване на кризите се характеризираше с все по-голяма едностранчивост и готовност за подклаждане на насилие. На противоречията между богати и бедни, горе и долу, север и юг, между културите и религиите политиката реагира все повече с изолиране и конфронтация, отколкото със сътрудничество и балансиране.

  • От руска гледна точка, тази на „страна, загубила Студената война", концепцията на ЕС за партньорство, разработена след конфликта в Грузия под ръководството на Полша, има очевидни прилики с разширяването на НАТО и ЕС и в резултат от това пречи на създаването на общоевропейски структури, повлияни от нови партньори и членове: първоначално се водят двустранни разговори, следват партньорства без членство, а след това - както от време на време се намеква от Брюксел - перспектива за членство на бъдещите „партньори" Грузия, Молдова и Украйна.

  • С кризата в Украйна политическата сигурност в Европа толкова силно се влоши, че за първи път от края на конфликта между Изтока и Запада Белият дом реши да влезе в конфронтация с Русия. Нарушаването на международното право чрез референдума и последвалото анексиране на Крим от страна на Русия осигури първоначална широка подкрепа за исканите от САЩ и някои съюзници санкции и ограничаването на икономическото сътрудничество с Русия. Същите тези правителства никога не са реагирали по такъв начин на действия, противоречащи на международното право, от страна на западни съюзници.

  • Причинената от икономиката екзистенциална криза на Германския Източен блок, тоест вътрешна причина, предизвиква смяната на политическата система с участието на масови демократични движения и това прави възможно и обединението на Германия. Заслугите за това и за факта, че монополизиралата властта бюрокрация в СССР и другите страни не прибягва до кръвопролитие във вътрешен или война във външен план, могат да бъдат приписани до голяма степен на политиката на разведряване, водена от Запада и на Новата източна политика на Федералната република.
Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung