IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Доклади и анализи

Архив
Аналитичен доклад: Проучване за демотивираните българи

Фондация Фридрих Еберт
Изследователски център "Тренд"

Barometer - Bulgaria’s Political Parties

Vol. 17 Issue 3
July - September 2017
Friedrich-Ebert-Stiftung
Georgi Karasimeonov (Ed.)

 

Европа за европейски социален модел - Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците

Фондация Фридрих Еберт
Автори: 
Мария Петрова
Адриан Илиев 
Ваня Григорова

Права на жените и десeн популизъм - Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности

Фондация Фридрих Еберт
Автори: 
Илиана Балабанова-Стойчева
Милена Кадиева
Теодора Крумова

Barometer - Bulgaria’s Political Parties

Vol. 17 Issue 1
January - March 2017
Friedrich Ebert Stiftung
Georgi Karasimeonov (Ed.)

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung