IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

ФЕE в Германия

Лайтмотив на работата на фондацията в Германия е укрепването на социалдемокрацията. С програми за квалификация и политически семинари ние насърчаване уменията на гражданите за вземане на решения. Ние мотивираме за политическо участие и гражданска ангажираност. Обществените ни форуми правят възможен диалога между политика и общество. Те допринасят за развитието на политическата култура и за изграждането на трансформацията на обществото. Ние консултираме хора на водещи политически позиции. Ние организираме политическа образователна дейност в мрежа от офиси, академии, проекти в цяла Германия, както и в конферентни центрове в Берлин и Бон.

Историческият изследователски институт пази писаното и неписано наследство на социалдемокрацията и синдикалната дейност в своите отдели за социална история и история на съвремието, в архива на социалдемокрацията и библиотеката, както и в Къщата на Карл Маркс в Трир. На научна основа това се отразява на развитието й и прави историческия опит полезен за работата на фондацията и за обществеността като цяло.

Насърчаването на обучението на особено талантливи и същевременно обществено-политически ангажирани студенти и учени е една от основните задачи на фондацията. Отделът за насърчаване на обучението предлага на стипендиантите не само финансова помощ, но и една по-всеобхватна идейна програма, както и развита мрежа от бивши стипендианти и научни ръководители.

Международните политически анализи подкрепят проектите на ФФЕ в Европа, Северна Америка и Япония с научни експертизи. Те вмъкват опита от международното сътрудничество в политическите дискусии в Германия.

Отделът „Политика за развитие" на ФФЕ предлага платформа за актуални въпроси на международната политика. Чрез експертизи, публикации и различни мероприятия в Германия и в регионите на юг, отделът насърчава диалога между Севера и Юга и засилва съзнанието за политика за развитие в Германия и Европа.

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung