Трудови отношения

Архив

От създаването си ФФЕ е тясно свързана с работническото движение и синдикатите в Германия. Сътрудничеството със синдикати е една от стратегическите цели на фондацията. Така и в България развитието на модерни трудови отношения и на социалния диалог е една от основните задачи на фондацията.

Синдикатите трябва да бъдат подкрепени при извършването на вътрешното им преструктуриране, да се направи организацията им ефективна и да се подобри професионалната компетентност на служителите чрез програми за  обучение. Освен това, синдикатите трябва да се научат да участват активно при формулирането на политики, да разработват конкретни позиции по ключови проблеми и ангажирано да допринасят за социалния диалог в България. По този начин българските синдикати трябва да намерят мястото и ролята си сред европейските и международни синдикални мрежи и да отговарят за това България, като нов член на ЕС, да възприеме европейския социален модел с неговите правила и механизми на представителство на работниците.

Партньори по този проект са на първо място двете синдикални конфедерации КНСБ и КТ "Подкрепа", както и техните браншови организации. Германски и европейски синдикати също интензивно участват в тези мероприятия. Чрез регионалния синдикален проект се организират и допълнителни дейности за българските синдикати.

Галерия