Комунална политика

Архив

България все още е силно централизирана държава. 28-те региона са чисти административни единици без федерална структура. Комуналната политика в общо 264 общини се извършва от избрани кметове и общински съвети, но въпреки това общините имат ограничени фискални правомощия и в голяма степен са зависими от субсидиите на централната власт.

Една по-ефективна децентрализация и с това повече отговорност на местно ниво са важна основа за развитието на общините. Затова трябва да се извършат не само структурни реформи, но и да се насърчат професионалните умения на администрацията и политическите органи.

След приемането на България в ЕС, общините са изправени пред важната задача да доведат инфраструктурата си до нивото на европейските стандарти до 2013 г. За това са предвидени много финансови средства от различни европейски фондове, като проектите трябва да бъдат да бъдат подадени навреме и парите усвоени коректно.

Първичен партньор по тази линия е Националното сдружение на общините в България. Също и в тази сфера се работи с фондации, близки до партиите за подобряване на политическата компетентност. 

От 2012 г. в сътрудничество с Института за социална интеграция се организира Академията за комунална политика.

Галерия