IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Икономическа и социална политика

Архив

Формулирането и прилагането на политики - основна задача на всяко правителство, също трябва да се изгради по нов начин в една демократична, европейска България, в сравнение със старата централизирана планова икономика. С промяната през 1990 г. икономиката беше преобразувана от планова към пазарна за няколко години. Последиците от непрозрачната, нерегулирана приватизация на държавната собственост и постоянното корупционно присвояване от често криминално организирани актьори на старата комунистическа номенклатура поставят България като нов член на ЕС пред големи проблеми. За да може да бъде създадена честна конкуренция и функциониращ пазар, България има нужда от нови правила и нови политики. Разумната фискална и финансова политика, ефективната данъчна политика и прилагането им трябва да осигурят приходи, с които държавата да финансира социалната сигурност на своите граждани.

Структурните промени в икономиката имат сериозни социални последици. Пропуските в тези области на политиката сега започват да се усещат осезаемо. Особено здравеопазването, пенсионното осигуряване и цялата образователна система са в тежко състояние. Необходими са смели реформи, за да се противодейства на растящата пропаст между бедни и богати.

Партньори в тази сфера са най-вече Министерството на труда и социалната политика, Българска академия на науките, както и стопански камари и съюзи.

Галерия

стр. 2 от 2  
1 2
Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung