IPG Logo
FES-SOE Logo

Friedrich Ebert Foundation
Office Bulgaria

P.O. Box 958
1000 Sofia
phone: (+359 2) 980 87 47
fax: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Publications

Archive
ЗА ПО-СИЛНА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Център за европейски и международни изследвания

Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България

COMMUNICATION DYNAMICS OF CIVIL MOVEMENTS

Iliya Valkov

Last update 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Contact | Imprint
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung