IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

ЗА ПО-СИЛНА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЗА ПО-СИЛНА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

>> изтегли
>> download (in Bulgarian)
>> herunterladen (in Bulgarisch)

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Initiatives for regional cooperation in South-East Europe.
  Violina Kehayova, Martin Dimitrov, Viktor Borisov, Samuil Shivachev, Biliyana Krasteva

 • Is a Western Balkans Sub-region Possible?
  Teodor Slavev, Anita Erdelska, Bogdan Panayotov, Nikolay Berievski, Svetozar Stoyanov, Hristo Slavov.

 • The role of the European Union for the development of the South East Europe region. Good practices and possible synergy with other formats of regional cooperation.
  Tanyo Vasilev, Victoria Mincheva, Diana Dyulgerova, Kristina Petkova, Maria Georgieva, Stela Mihaylova

 • Bulgaria‘s role for strengthening regional cooperation and development towards pan-European cooperation.
  Asya Ilieva, Martin Zahariev, Petya Kapchina, Raycho Penchev, Dafinka Prokopova, Shirin Kadir

 • Инициативи за регионално сътрудничество в Югоизточна Европа.
  Виолина Кехайова, Мартин Димитров, Виктор Борисов, Самуил Шивачев и Биляна Кръстева

 • Защо МСП са в основата на успешното регионално сътрудничество.
  Виктор Борисов

 • Правото на самоопределение. Регионалното сътрудничество за сигурността на Балканите.
  Самуил Шивачев

 • Възможен ли е отделен субрегион Западни Балкани?
  Теодор Славев, Анита Ерделска, Богдан Панайотов, Николай Бериевски, Светозар Стоянов, Христо Славов

 • Сърбия накъде?
  Анита Ерделска

 • (Не)Сигурност в Западните Балкани.
  Богдан Панайотов

 • Възможен ли е съюз между страните от Балканите като алтернатива на ЕС?
  Светозар Стоянов

 • Регионално сътрудничество и прагматизъм във външната политика на Сърбия.
  Христо Славов

 • Ролята на ЕС за развитие на региона. Добри практики и възможна синергия с други формати за регионално сътрудничество.
  Таньо Василев, Виктория Минчева, Диана Дюлгерова, Кристина Петкова, Мария Георгиева, Стела Михайлова

 • Ролята на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и ЕС за предотвратяване задълбочаването на кризата в отношенията между Русия и Украйна. Източното партньорство.
  Диана Дюлгерова

 • Босна и Херцеговина - разнообразна отвътре и обединена в ЕС?
  Стела Михайлова

 • Регионално сътрудничество в ЮИЕ в контекста на процесите на централизация и децентрализация в ЕС.
  Таньо Василев

 • Ролята на България за засилване на регионалното сътрудничество и развитие към общоевропейско сътрудничество.
  Ася Илиева, Мартин Захариев, Петя Капчина, Райчо Пенчев, Дафинка Прокопова, Ширин Кадир

 • СИРИЗА - дете на кризата или вятър на промяната в Европа?
  Ася Илиева

 • Съветът за регионално сътрудничество като двигател за „нов регионализъм" в Югоизточна Европа.
  Мартин Захариев

 • Източници на конфликти между страните от Югоизточна Европа - пречка за регионалното сътрудничество. Как да ги преодолеем?
  Петя Капчина

 • Механизмът за сътрудничество и проверка: между очаквания и реалност.
  Райчо Пенчев

 • Предизвикателства и възможности пред евроинтеграцията на Западните Балкани. Ролята на България в подкрепа на евроинтеграцията на Западните Балкани.
  Дафинка Прокопова

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung