IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Публикации

Архив
ЗА ПО-СИЛНА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Център за европейски и международни изследвания

Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България

COMMUNICATION DYNAMICS OF CIVIL MOVEMENTS

Iliya Valkov

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung