Фондация Фридрих Еберт в България

Проектът на Фондация Фридрих Еберт "Синдикално и обществено-политическо консултиране в България", както и всички други такива проекти на фондацията по света, се финансира от Германското Министерство за икономическо сътрудничество и развитие. С това той е част от германската международна подкрепа в развитието на демокрацията, а задачата му е политическото образование и консултиране.

Работата в България също е в контекста на социалната демокрация и е ориентирана към стратегическите цели на централата на фондацията в Берлин. Това се отразява при подбора на теми и партньори.

Първият офис на Фондация Фридрих Еберт в България е открит през септември 1994 г. Понастоящем екипът се състои от германски ръководител и 8 сътрудници, допълва се и от практиканти.

Фондация Фридрих Еберт е партньор за сътрудничество, а не просто финансираща организация. Мероприятията по проекта се планират съвместно с партньорите и се провеждат в тясно сътрудничество с тях. Инструменти на проекта са - на първо място - национални, регионални и международни уъркшопи, семинари и конференции, научни изследвания, политически анализи, публикации, информационни програми в Германия и Европа.

Характерът на проекта в голяма степен позволява гъвкавост при подбора на теми и организацията на мероприятията. По този начин могат да се разработват актуални теми и в кратки срокове да се включват в програмата.

Партньори

ФФЕ си сътрудничи в България с редица партньори. Към тях най-вече се отнасят:

Други партньори се привличат според съответните мероприятия.

Основни теми

Спектърът от теми се дефинира от формулираните като цели работни линии. Основни теми на работа са:

Мероприятия

В рамките на проекта "България" Фондация Фридрих Еберт организира самостоятелно или в сътрудничество с партньорите си около 130 (2012 г.) по-големи и по-малки мероприятия на година. Така достигаме до около 4800 участници, от които 53% жени и 38% младежи под 35 години (2012 г.). Към тези данни не се причисляват участници в открити мероприятия и кампании.

Освен това, ФФЕ организира мероприятия в контекста на други проекти на фондацията, напр. мероприятия в сътрудничество с Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа със седалище в София. Към тях се отнасят и мероприятия на регионалните проекти "Надрегионален диалог Югоизточна Европа" и "Трудови отношения и социален диалог в Югоизточна Европа", мероприятия на централата на Фондация Фридрих Еберт в Берлин или на Глобалния синдикален проект. Общо това са около 10 до 20 проекта допълнително на година.

Съществено за популяризиране на резултатите и същността на проектната работа е публикуването им под формата на кратки доклади, семинарни материали и книги. Всички публикации могат да бъдат намерени на уебстраницата в PDF-формат.

изтегли брошура Фондация Фридрих Еберт България