IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Екипът

Регине Шуберт
Директор

 

д-р Пенчо Хубчев
Координатор на проекти

Мария Петрова
Координатор на проекти

Боряна Иванова
Счетоводител

Валентин Стоилов
Шофьор и логистика

Емилия Бургазлиева
Секретариат, Уеб-администрация

Последно обновяване 21-12-16| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung